ČLANOVI
Povoljni krediti za energetsku učinkovitost

 

Krajem 2017. g. potpisan je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta
“ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade”
. Riječ je o sporazumu kojim
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,kao Upravljačko tijelo Operativnog programa
“Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodjeljuje doprinos te izravno ovlašćuje Hrvatsku banku
za obnovu i razvitak (HBOR) za provedbu spomenutog financijskog instrumenta koji se sufinancira
sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru OPKK.

 

 

Dodjelom programskog doprinosa, HBOR će plasirati 190 milijuna kuna sredstava iz europskih
strukturnih i investicijskih fondova
za ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora s ciljem postizanja energetskih
ušteda u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za
grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%
.

 

Više informacija o spomenutom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.hbor.hr/tema/esif-krediti-za-energetsku-ucinkovitost/

______________________________________________________________________________________________________________________