ČLANOVI
Otvoren Treći poziv u sklopu inicijative Urban Innovative Actions (UIA)

 

Dana 15.12.2017. godine otvoren je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu
inicijative Urban Innovative Actions (UIA)
, koji je usmjeren na to da urbanim područjima
omogući resurse za testiranje novih i inovativnih rješenja.

 

 

Poziv je otvoren do 30. ožujka 2018. godine u 14:00 sati, a fokusira se na tri velike teme:
prilagodba klimatskim promjenama, kvaliteta zraka, stanovanje, poslovi i vještine u lokalnom
gospodarstvu.

 

U okviru pripremnih aktivnosti za potencijalne prijavitelje, jedan od četiri UIA seminara bit će
organiziran u Zagrebu, 23. siječnja 2018.
Seminar je u prvom redu namijenjen predstavnicima
lokalnih vlasti koji razmišljaju o prijavi projekta na raspisani Poziv. Broj mjesta na seminaru je
ograničen na 200, a sudjelovanje limitirano na 1 osobu po instituciji.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV

SEMINAR ZAGREB

____________________________________________________________________________________________________________________