ČLANOVI
Otvoren Poziv za energetsku obnovu i korištenje OIE u zgradama javnog sektora

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih
prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora'.

 

Ovim Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene
djelatnosti.

 

 

Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od
najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije
provedbe.

 

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za
energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost
povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje
prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u
modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od
2.1.2018. god., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. god.,
odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Više informacija o Pozivu kao i svu pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

E-Fondovi

_______________________________________________________________________________________________________