ČLANOVI
Najava Poziva „Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora“

 

Tijekom IV. kvartala 2017. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavit će
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama
javnog sektora“
, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih
izvora energije, u zgradama javnog sektora.

 

 

Svrha Poziva je smanjenje godišnje potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% u odnosu
na godišnju potrošnju prije provedbe mjera energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima koji uključuju izradu projektne dokumentacije
za energetsku obnovu zgrada i provedbu energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se
obavljaju društvene djelatnosti. Za ovaj Poziv u Državnom proračunu je osigurano 380 milijuna kuna
iz Europskog fonda za regionalni razvoj
.

 

Planirano trajanje Poziva je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do
31.12.2020. godine.

 

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=15086

______________________________________________________________________________________________________