ČLANOVI
URBACT III – Otvoren Poziv za dobre prakse

 

U sklopu EU programa URBACT III objavljen je Poziv za dobre prakse koji je otvoren do 31. ožujka
2017. godine.

 

 

Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave
kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u
rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City
(URBACT grad dobre prakse).

 

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena
znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane
strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

 

Više o Pozivu i Programu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://urbact.eu/goodpracticecall

http://urbact.eu/urbact-hrvatska

http://urbact.eu/

 

Također, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je na svojim Internet stranicama objavilo
Smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa
suradnje URBACT III 2014.-2020.
Smjernice daju opći pregled pravne osnove, pravila
izvještavanja, vremenskih okvira te obveza i odgovornosti hrvatskih projektnih partnera koji aktivno
sudjeluju u provedbi projekata u okviru Programa suradnje URBACT III 2014. - 2020.. Smjernice je
izradila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Kontrolno tijelo za programe Europske
teritorijalne suradnje.

 

Spomenuti dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/URBACT_III_Smjernice_troskovi.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________