ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Predstavljen informatički sustav eFondovi

 

U cilju ubrzanja, pojednostavljenja i ujednačavanja provedbe Europskih strukturnih i investicijskih
fondova (ESI fondova), kao i smanjenja administrativnog tereta korisnika, Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije uvodi elektronički sustav eFondovi: ususret e-koheziji.

 

E-kohezija označava u potpunosti elektroničku dvosmjernu komunikaciju i razmjenu podataka između
korisnika bespovratnih sredstava i institucija i ima za cilj pojednostavljenje provedbe ESI fondova.
Omogućuje sigurnu razmjenu digitalnih dokumenata putem standardiziranih sustava između tijela za
upravljanje s jedne strane i korisnika s druge strane.

 

Sustav eFondovi u rad je pušten u studenom 2017., a tijekom 2018. u rad će biti puštena i druga faza
sustava s daljnjim poboljšanjima, a sve u cilju smanjenja administrativnog opterećenja korisnika i
tijela te ubrzanja apsorpcije EU sredstava.

 

Više informacija možete pronaći klikom na sljedeće poveznice:

Sustav eFondovi

Korisničke upute

Opći uvjeti korištenja sustava

_______________________________________________________________________________________________________

 
Objavljeni rezultati novog indeksa razvijenosti

 

Na sjednici Sabora RH izglasana su dva zakona u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije - Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te
konačni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju.

 

Po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, donijet će se
Uredba kojom će se urediti pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, metodologija izračuna vrijednosti
indeksa razvijenosti, drugačije izdvajanje potpomognutih područja i sl.

 

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio
intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći.
Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna
indeksa razvijenosti koja je ukazala na manjkavosti postupka te je izrađen novi prijedlog izračuna.

 

Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska
komponenta
indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanja, čime
je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i
županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja
odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti
što je u konačnici
rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine.

 

Više o spomenutom možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti

______________________________________________________________________________________________________

 
Konferencija „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

 

Povodom otvaranja Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora“ Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira konferenciju koja će se
održati 18. prosinca 2017. godine u Hotelu International, Miramarska 24 u Zagrebu,
s početkom u 09:00 sati.

 

Cilj konferencije je upoznati javnost sa kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi potencijalni
prijavitelji mogli obnoviti svoje zgrade. Također, konferencija je prilika za razmjenu iskustva, jačanje
suradnje i informiranje potencijalnih prijavitelja kako bi se realizirao što veći broj projekata.

 

Sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje, a prijave se vrše putem prijavnog obrasca, najkasnije
do srijede,  13. prosinca 2017. do 12:00 sati. Budući da je broj sudionika konferencije ograničen
mogu se prijaviti po dvije osobe iz jedne institucije.

 

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, konferencija je namijenjena predstavnicima državne vlasti,
državne uprave, županija, gradova i regionalnih razvojnih agencija, a za ostale potencijalne prijavitelje
na Poziv Ministarstvo će tijekom 2018. godine održati niz informativnih radionica. Prijave za sudjelovanje
na ostalim radionicama će započeti od 20. prosinca 2017. godine.

 

Više o predstojećoj konferenciji i budućim radionicama možete saznati na sljedećim poveznicama:

KONFERENCIJA – DNEVNI RED

KONFERENCIJA – PRIJAVNI OBRAZAC

NAJAVA INFORMATIVNIH RADIONICA

_______________________________________________________________________________________________________

 
Najava konferencije o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira konferenciju „Energetska obnova
zgrada javnog sektora“ koja će se održati 18. prosinca 2017. godine u Zagrebu. Mjesto
održavanja i detaljan program konferencije bit će objavljeni na stranici Ministarstva
u narednim danima.

 

Cilj konferencije je informirati potencijalne prijavitelje (predstavnike tijela državne vlasti, ministarstava,
središnjeg državnog ureda, državne upravne organizacije i ureda državne uprave u županijama,
predstavnike jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova ili ustanova koje
obavljaju društvene djelatnosti, vjerskih zajednica te udruga koje imaju javne ovlasti) o otvorenom
Pozivu "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

 

 

Podsjetimo, Poziv je objavljen 16. studenog 2017. te podupire provođenje mjera energetske obnove
i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i
državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove,
vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

 

U okviru Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku
obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja
alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih
troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat
će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva.
Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 2.1.2018., a krajnji rok za podnošenje
projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

_______________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Poziv za energetsku obnovu i korištenje OIE u zgradama javnog sektora

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih
prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora'.

 

Ovim Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene
djelatnosti.

 

 

Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od
najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije
provedbe.

 

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za
energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost
povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje
prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u
modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od
2.1.2018. god., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. god.,
odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Više informacija o Pozivu kao i svu pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

E-Fondovi

_______________________________________________________________________________________________________

 
Poziv na prijavu uspješnih projekata u sklopu inicijative „Neka zvijezde sjaje“

 

Pozivaju se građani i tijela lokalne samouprave da prijave svoje uspješne EU projekte na natječaj
„Neka zvijezde sjaje“. Inicijativa 'Neka zvijezde sjaje' pokrenuta je 30. kolovoza 2017. godine kao
zajednička inicijativa devet zastupnika Europskog parlamenta (Hrvatske, Bugarske, Belgije, Francuske,
Njemačke, Nizozemske, Poljske, Rumunjske i Slovenije) s ciljem poticanja europskog zajedništva i
solidarnosti te promicanja i povećanja vidljivosti rezultata kohezijske politike.

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
koji su (su)financirani EU sredstvima, a mogu ih prijaviti općine, gradovi,
županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj tih projekata na razvoj lokalne zajednice
i kvalitetu njihovih života.

 

Rok za predaju prijava je 01. prosinca 2017. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka
neće se razmatrati.

 

Prijavni obrazac i ostale informacije možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://form.jotformeu.com/72993503532358

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Let-the-stars-shine.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Izmijenjen indikativni godišnji plan poziva u sklopu OP Konkurentnost i kohezija

 

Objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih
prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.
, s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih
prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno
dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

 

Indikativni godišnji plan možete pronaći na sljedećoj poveznici:

OP Konkurentnost i kohezija - Godišnji plan

_________________________________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG V-B DUNAV – Poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

 

U sklopu transnacionalnog programa Interreg Dunav 2014.-2020. otvoren je Poziv na dostavu
projektnih prijedloga za Seed Money Facility (SMF)
te se pozivaju sve javne i privatne
organizacije sa sjedištem u Dunavskoj regiji da dostave svoje projektne prijedloge.

Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata
usklađenih s prioritetnim područjima Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR), neovisno o financijskom
instrumentu u sklopu kojeg će se provoditi projekt.

 

Poziv će biti otvoren od 2. listopada 2017. a prijavni obrazac i njegovi prilozi moraju biti
dostavljeni putem eMS sustava najkasnije do 7. prosinca 2017. u 15:00h.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV

SMF

SMF PRIRUČNIK

______________________________________________________________________________________________________

 
URBACT III - otvoren Poziv za prijavu na Mreže za prijenos

 

Program URBACT III je u razdoblju od 15. rujna 2017. do 10. siječnja 2018. godine otvorio
Poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos.

Mreže za prijenos su jedna od tri vrste mreža koje se razvijaju u sklopu URBACT III programa, zajedno
s Mrežama za planiranje i Mrežama za implementaciju.

 

Mreže za prijenos fokusiraju se na usvajanje i prijenos već iskušanih dobrih praksi od strane gradova
Europske unije. U takvim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula
Good Practice City. Vodeći partner u Mrežama za prijenos prenosi svoja iskustva o dobrim praksama na
ostale gradove uključene u mrežu.

 

Korisni linkovi:

http://urbact.eu/open-calls-networks

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

VODIČ KROZ MREŽE ZA PRIJENOS

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 3