ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne rasvjete

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
radi neposrednog sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i
ekološke javne i vanjske rasvjete. Navedeni poziv može se pronaći na Internet stranici Fonda
(www.fzoeu.hr/natjecaji) te u Narodnim novinama (NN br. 34 – Oglasni dio od 25.03.2015.).

 

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela
državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne
i vanjske rasvjete.

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći najviše do iznosa od 200.000,00 kn po podnositelju
zahtjeva
. Podnositelj može na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jedan zahtjev za izradu
najviše dvije projektne dokumentacije.

 

Sredstva Fonda isplaćivat će se za opravdane troškove izrade projektne dokumentacije nastale nakon
objave ovog Javnog poziva u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda. Opravdani troškovi
ulaganja uključuju troškove izrade glavnih projekata rekonstrukcije postojećih i
izgradnje novih sustava javne i vanjske rasvjete.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. ili do iskorištenja sredstava,
ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Tekst Javnog poziva i ostale informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

JAVNI POZIV

UPUTE PODNOSITELJIMA

OSTALE INFORMACIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje energetskog pregleda javne rasvjete

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim novinama
(NN br. 34 – Oglasni dio od 25.03.2015.) objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih
pregleda sustava javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Fond će sredstva pomoći dodjeljivati najviše do iznosa od 50.000,00 kn po zahtjevu podnesenom
na ovaj Javni poziv. Podnositelj može dostaviti najviše jedan zahtjev koji se može odnositi samo
na jedan energetski pregled javne rasvjete.

 

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti energetskog pregleda nastale
nakon objave ovog Javnog poziva u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda. Vrijeme nastanka
troškova dokazuje se datumom izdavanja računa odabranog izvoditelja – ovlaštene osobe za provedbu
energetskih pregleda. Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog
pregleda i izrade izvješća o provedenom pregledu.


Sredstva Fonda dodjeljivat će se do 30. lipnja 2015. godine ili do iskorištenja sredstava,
ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.


Tekst Javnog poziva i ostale informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Upute podnositeljima

Ostale informacije

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Nove inicijative Europske komisije

 

Europska komisija, odnosno njezina Opća uprava za proračun, objavila je Vodič za početnike koji
žele svoje projekte financirati sredstvima iz fondova Europske unije, u kojem se detaljnije pojašnjava
mogućnost financiranja projekata u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

 

Vodič donosi pregled mogućnosti financiranja prema glavnim kategorijama potencijalnih korisnika: mala
i srednja poduzeća, nevladine organizacije, mladi, istraživači, poljoprivrednici i tijela javne vlasti.

 

Spomenuti vodič možete preuzeti na sljedećem linku:

VODIČ KROZ EU FINANCIRANJE

 

Također, Europska komisija je ovog tjedna pokrenula platformu namijenjenu javnim službenicima
s ciljem njihovog boljeg razumijevanja stručnih znanja i praksi vezanih za ulaganja iz sredstava Europske
unije kao i njihovo upravljanje.

 

Platforma se zove TAIEX REGIO PEER 2 PEER (skraćeno PEER 2 PEER) i namijenjena je jačanju
administrativnih kapaciteta za potpuno iskorištavanje potencijala regionalne politike u stvaranju radnih
mjesta i osiguravanju održivog rasta. Preko spomenute platforme uprave mogu nuditi i dobivati pomoć.

___________________________________________________________________________________________________________________

 
Službeno pokrenut program URBACT III

 

Ovog je tjedna službeno pokrenut program URBACT III, europski program za razmjenu i učenje kojim
se promiče održivi urbani razvoj.

 

Programom se nastoji pomoći u financiranju projekata koji se tiču problema velikih gradskih sredina.
Ukupan proračun programa je 96,3 milijuna eura, a doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj
je oko 74,3 milijuna eura.

 

U razdoblju od 2014. do 2020. godine, oko 70% sredstava programa biti će namijenjeno području
istraživanja i inovacija, niskougljičnom gospodarstvu, zaštiti okoliša, otvaranju novih radnih mjesta
i socijalnoj uključenosti.

 

Ovim je programom obuhvaćeno 28 država članica EU-a te Norveška i Švicarska.

 

Više o programu možete saznati na:

http://www.udruga-cezar.hr/

http://www.urbact.eu/

______________________________________________________________________________________________________________________

 
HBOR predstavio program kreditiranja EU projekata javnog sektora

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je novousvojeni kreditni program namijenjen
olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova od strane jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (JLP(R)S), te subjekata u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a ili Republike Hrvatske. Taj program
je usvojen u skladu s jednim od glavnih strateških ciljeva HBOR-a za naredno razdoblje, a to je
podrška korisnicima EU projekata koji se financiraju sredstvima europskih strukturnih i investicijskih
fondova (ESI fondovi).

 

Program kreditiranja EU projekata javnog sektora će korisnicima EU fondova omogućiti financiranje,
kako prihvatljivih, tako i neprihvatljivih izdataka po pojedinim natječajima, odnosno zatvaranje
cjelokupne financijske konstrukcije projekta kreditom HBOR-a.

 

HBOR provodi ovaj program na dva načina:

•  kreditiranjem putem poslovnih banaka,

•  izravnim kreditiranjem.

 

Zahtjev za kredit podnosi se poslovnoj banci ili HBOR-u nakon objave Poziva za dostavu projektnih
prijedloga od strane tijela nadležnog za provedbu EU fondova. Najniži iznos kredita je ograničen
na 100.000,00 kuna, dok je rok korištenja kredita u pravilu do 18 mjeseci.

 

Detaljnije informacije o ovom Programu kreditiranja mogu se dobiti putem telefona 01/459-166 te
putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen plan raspisivanja natječaja iz programa LIFE

 

Objavljen je okvirni raspored budućih natječaja iz programa LIFE, europskog programa namijenjenog
financiranju projekata iz područja zaštite okoliša.

 

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija u koje spadaju:

-  tradicionalni projekti,
-  pripremni projekti,
-  projekti tehničke pomoći,
-  integrirani projekti i
-  operativne potpore za nevladine organizacije.

 

Za prvu skupinu projekata (tradicionalni projekti) natječaj se planira objaviti 1. lipnja, a biti će
otvoren do 15. rujna ove godine. Za pripremne projekte koji su vezani za razvoj i implementaciju
klimatskih politika i zakonodavstva, natječaj bi trebao biti otvoren od 1. lipnja do 30. listopada
ove godine. U skupini tehničke pomoći, koja podrazumijeva financijsku potporu podnositeljima
zahtjeva, objava natječaja očekuje se 1. lipnja ove godine i trebao bi biti raspisan do sredine
rujna. Za skupinu integriranih projekata koji uključuju velike nacionalne, regionalne i međunarodne
projekte zaštite okoliša, objava natječaja se očekuje početkom lipnja, dok se završetak natječaja
planira za sredinu rujna ove godine. Za posljednju skupinu projekata koji se tiču nevladinih
organizacija, natječaj se očekuje u svibnju i trebao bi biti otvoren do srpnja ove godine.

 

Više o programu LIFE:

http://www.udruga-cezar.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=117

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Godišnji poziv za podnošenje prijedloga u okviru CEF instrumenta

 

Europska komisija je objavila godišnji poziv na podnošenje prijedloga u okviru CEF Instrumenta.


Njime će se financirati projekti za transeuropsku energetsku infrastrukturu. Ukupno 100 milijuna EUR
bit će dostupno za projekte usmjerene na okončanje energetske izoliranosti, eliminaciju uskih grla
u području energetike i dovršetak uspostave europskog energetskog tržišta.

 

Za 2015. godinu predviđa se ukupno 650 milijuna eura bespovratnih sredstava, a ovo je
prvi od dva poziva koji se planiraju tijekom ove godine.

 

Donošenje odluke o odabiru prijedloga za koje će se odobriti financiranje očekuje se sredinom srpnja.
Rok za prijave je 29. travnja 2015. godine.

 

Otvoreni poziv možete pogledati na sljedećem linku:

OTVORENI POZIV

 

Više o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF):

CEF HR

CEF EU

____________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 23 od 27. veljače 2015. – Oglasni dio) objavio Javni poziv za neposredno
sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske
učinkovitosti i niskougljičnog razvoja.

 

Pravo na sredstva sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

-    Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-    Znanstvene i stručne institucije/organizacije te ostale javne ustanove,
-    Trgovačka društva,
-    Fizičke osobe (obrtnici).


Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kn po zahtjevu.

 

Podnositelj može dostaviti najviše dva zahtjeva po ovom Javnom pozivu, ali može biti
partner u više projekata za koje se podnosi zahtjev. Svaki zahtjev mora se odnositi
samo na jedan projekt.

 

Krajnji rok za provedbu projekta zaključno s dostavom potpune dokumentacije za isplatu sredstava
Fonda i završnog izvješća ne smije biti dulji od 18 mjeseci od dana primitka odluke direktora
o odabiru korisnika sredstava Fonda.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja
sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Za više informacija o spomenutom Javnom pozivu možete kliknuti na:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije

________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Ministarstva graditeljstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica
lokalne samouprave Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je donijelo Odluku o
raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu.

 

Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se
mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 150.000,00 kuna.

 

Rok za predaju zahtjeva temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015.
godinu je 13. ožujka 2015. godine.

 

Također, spomenuto Ministarstvo je osiguralo i sredstva koja će se koristiti kao pomoć općinama,
gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Ministarstvo može pojedinoj jedinici
lokalne ili područne jedinice dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene
izrade plana.

 

Više informacija o spomenutim pozivima možete pronaći klikom na sljedeće linkove:

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

______________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 19

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 12