ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
HBOR predstavio program kreditiranja EU projekata javnog sektora

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je novousvojeni kreditni program namijenjen
olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova od strane jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (JLP(R)S), te subjekata u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a ili Republike Hrvatske. Taj program
je usvojen u skladu s jednim od glavnih strateških ciljeva HBOR-a za naredno razdoblje, a to je
podrška korisnicima EU projekata koji se financiraju sredstvima europskih strukturnih i investicijskih
fondova (ESI fondovi).

 

Program kreditiranja EU projekata javnog sektora će korisnicima EU fondova omogućiti financiranje,
kako prihvatljivih, tako i neprihvatljivih izdataka po pojedinim natječajima, odnosno zatvaranje
cjelokupne financijske konstrukcije projekta kreditom HBOR-a.

 

HBOR provodi ovaj program na dva načina:

•  kreditiranjem putem poslovnih banaka,

•  izravnim kreditiranjem.

 

Zahtjev za kredit podnosi se poslovnoj banci ili HBOR-u nakon objave Poziva za dostavu projektnih
prijedloga od strane tijela nadležnog za provedbu EU fondova. Najniži iznos kredita je ograničen
na 100.000,00 kuna, dok je rok korištenja kredita u pravilu do 18 mjeseci.

 

Detaljnije informacije o ovom Programu kreditiranja mogu se dobiti putem telefona 01/459-166 te
putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen plan raspisivanja natječaja iz programa LIFE

 

Objavljen je okvirni raspored budućih natječaja iz programa LIFE, europskog programa namijenjenog
financiranju projekata iz područja zaštite okoliša.

 

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija u koje spadaju:

-  tradicionalni projekti,
-  pripremni projekti,
-  projekti tehničke pomoći,
-  integrirani projekti i
-  operativne potpore za nevladine organizacije.

 

Za prvu skupinu projekata (tradicionalni projekti) natječaj se planira objaviti 1. lipnja, a biti će
otvoren do 15. rujna ove godine. Za pripremne projekte koji su vezani za razvoj i implementaciju
klimatskih politika i zakonodavstva, natječaj bi trebao biti otvoren od 1. lipnja do 30. listopada
ove godine. U skupini tehničke pomoći, koja podrazumijeva financijsku potporu podnositeljima
zahtjeva, objava natječaja očekuje se 1. lipnja ove godine i trebao bi biti raspisan do sredine
rujna. Za skupinu integriranih projekata koji uključuju velike nacionalne, regionalne i međunarodne
projekte zaštite okoliša, objava natječaja se očekuje početkom lipnja, dok se završetak natječaja
planira za sredinu rujna ove godine. Za posljednju skupinu projekata koji se tiču nevladinih
organizacija, natječaj se očekuje u svibnju i trebao bi biti otvoren do srpnja ove godine.

 

Više o programu LIFE:

http://www.udruga-cezar.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=117

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Godišnji poziv za podnošenje prijedloga u okviru CEF instrumenta

 

Europska komisija je objavila godišnji poziv na podnošenje prijedloga u okviru CEF Instrumenta.


Njime će se financirati projekti za transeuropsku energetsku infrastrukturu. Ukupno 100 milijuna EUR
bit će dostupno za projekte usmjerene na okončanje energetske izoliranosti, eliminaciju uskih grla
u području energetike i dovršetak uspostave europskog energetskog tržišta.

 

Za 2015. godinu predviđa se ukupno 650 milijuna eura bespovratnih sredstava, a ovo je
prvi od dva poziva koji se planiraju tijekom ove godine.

 

Donošenje odluke o odabiru prijedloga za koje će se odobriti financiranje očekuje se sredinom srpnja.
Rok za prijave je 29. travnja 2015. godine.

 

Otvoreni poziv možete pogledati na sljedećem linku:

OTVORENI POZIV

 

Više o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF):

CEF HR

CEF EU

____________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 23 od 27. veljače 2015. – Oglasni dio) objavio Javni poziv za neposredno
sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske
učinkovitosti i niskougljičnog razvoja.

 

Pravo na sredstva sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

-    Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-    Znanstvene i stručne institucije/organizacije te ostale javne ustanove,
-    Trgovačka društva,
-    Fizičke osobe (obrtnici).


Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kn po zahtjevu.

 

Podnositelj može dostaviti najviše dva zahtjeva po ovom Javnom pozivu, ali može biti
partner u više projekata za koje se podnosi zahtjev. Svaki zahtjev mora se odnositi
samo na jedan projekt.

 

Krajnji rok za provedbu projekta zaključno s dostavom potpune dokumentacije za isplatu sredstava
Fonda i završnog izvješća ne smije biti dulji od 18 mjeseci od dana primitka odluke direktora
o odabiru korisnika sredstava Fonda.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja
sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Za više informacija o spomenutom Javnom pozivu možete kliknuti na:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije

________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Ministarstva graditeljstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica
lokalne samouprave Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je donijelo Odluku o
raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu.

 

Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se
mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 150.000,00 kuna.

 

Rok za predaju zahtjeva temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015.
godinu je 13. ožujka 2015. godine.

 

Također, spomenuto Ministarstvo je osiguralo i sredstva koja će se koristiti kao pomoć općinama,
gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Ministarstvo može pojedinoj jedinici
lokalne ili područne jedinice dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene
izrade plana.

 

Više informacija o spomenutim pozivima možete pronaći klikom na sljedeće linkove:

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade programa i planova EnU

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 22 – Oglasni dio od 25. veljače 2015.) objavio Javni poziv za neposredno
sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (JLP(R)S) i to prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim strateškim
dokumentima u području energetske učinkovitosti.

 

Predmet sufinanciranja su:

-    Planovi u skladu sa člankom 11. i člankom 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti,
-    Programi energetske učinkovitosti u gradskom prometu,
-    Akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum
gradonačelnika.

 

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u iznosima do 40%, 60% i 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja sukladno
Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje
zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

 

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 80.000,00 kn po zahtjevu podnesenom na ovaj
Javni poziv te će se isplaćivati za opravdane troškove ulaganja nastale nakon dana objave ovog
Javnog poziva u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda.

 

JLP(R)S mogu prijaviti izradu više dokumenata, pri čemu moraju dostaviti poseban
zahtjev za svaku točku predmeta sufinanciranja. Broj zahtjeva koje JLP(R)S mogu
dostaviti na ovaj Javni poziv ograničen je na 3 zahtjeva.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine 31. prosinca 2015.
ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U narednom dijelu možete saznati više o Javnom pozivu:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
ERA-Net Smart Grids Plus – Poziv za podnošenje projektnih prijedloga

 

ERA-Net Smart Grids Plus je 30. siječnja 2015. godine objavio Poziv za podnošenje projektnih prijedloga
za europske transnacionalne projekte u području naprednih mreža. Pozivaju se europski istraživački
konzorciji da u roku do 8. travnja 2015. podnesu okvirne nacrte projektnih prijedloga.

 

ERA-Net Smart Grids Plus je inicijativa programa za financiranje iz 20 europskih zemalja i regija koju
sufinancira Europska komisija u okviru programa Europske unije Obzor 2020. (Horizon 2020) za
istraživanje i inovacije. Opći cilj ERA-Net Smart Grids Plus je dati podršku razmjeni znanja između
europskih inicijativa za napredne mreže kroz promicanje i financiranje zajedničkih projekata.

 

Ukupno raspoloživa sredstva iznose približno 40 milijuna eura.

 

Nacionalni nositelj i voditelj programa za ERA-Net Smart Grids Plus inicijativu programa za financiranje
iz 20 europskih zemalja i regija je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji organizira
info dan ERA-Net Smart Grids Plus gdje će potencijalno zainteresirani prijavitelji dobiti informacije
o ciljevima, načinu prijave i uvjetima spomenutog poziva.

 

Sve potrebne informacije o pozivu i podnošenju prijava možete pronaći na službenoj stranici:

http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/

 

Poziv na info dan

Program događanja

____________________________________________________________________________________________________________________

 
SREDIŠNJA EUROPA 2014.-2020. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije
sa sjedištem u regijama središnje Europe na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu
projektnih prijedloga.

 

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne
suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog
razdoblja 2014. – 2020. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji
između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije,
Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke.

 

Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili
boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na
regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

 

Na Poziv se mogu prijaviti:

•  Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
•  Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
•  Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

 

Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje
projekata transnacionalne suradnje. Budžet za prvi poziv iznosi 80 milijuna eura.


Preporučena vrijednost projektnih prijedloga u sklopu prvog Poziva je između 1 i 5 milijuna eura.

 

Sufinanciranje je kategorizirano prema zemljama sudionicima, a za Hrvatsku iznosi 85%.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 13. travnja 2015. godine do 18 sati.

 

Više o spomenutom pozivu možete saznati klikom na sljedeće linkove:

- STRUKTURNI FONDOVI
- EUROPSKI FONDOVI
- INTERREG CENTRAL EUROPE – Javni poziv
- INTERREG CENTRAL EUROPE – svi dokumenti

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje obrazovnih i razvojnih studija, projekata i programa

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama (www.fzoeu.hr)
objavio Javni poziv (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih,
razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava pomoći Fonda za:

-    istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode,

-    programe

o    edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
o    edukacije o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti,
o    edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada,
o    edukacije za sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
o    edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom,

-    projekte

o    iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
o    ponovne uporabe otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti znanstvene i stručne
institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i tijela
državne uprave.

 

Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do
100.000 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja
. Broj zahtjeva koji se mogu
dostaviti na ovaj Javni poziv nije ograničen.

 

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. godine, odnosno
do iskorištenja ukupnih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U narednom dijelu možete saznati više o Javnom pozivu:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije vezane uz Javni poziv

______________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 18

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 36