ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Otvoren Poziv u sklopu programa URBACT III

 

Na službenim stranicama programa objavljen je Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mreža za
provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)“.

 

 

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih
gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Svaku mrežu partnera
čini od 7 do 9 gradova iz najmanje 3 države članice. Tijekom trajanja projekta projektni partneri će
razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata.
Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji
su gradovi identificirali.

 

Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600.000 EUR i 750.000 EUR, a postotak sufinanciranja
EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.

 

Poziv je otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.

 

Na sljedećim poveznicama možete pronaći letak i sve ostale informacije o otvorenom Pozivu:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/Urbact-Flyer-HR-web.pdf

http://urbact.eu/node/6156

______________________________________________________________________________________________________

 
Sat za planet Zemlju 2016

 

World Wildlife Fund – WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, desetu godinu zaredom
organizira Sat za planet Zemlju (Earth Hour), najveću volontersku akciju na svijetu. Sat za planet
Zemlju obilježit će se na svih šest kontinenata, a svijet će se ujediniti pojedinačnim akcijama protiv
klimatskih promjena.

 

 

Glavni cilj ove akcije je osvijestiti stanovnike planeta da počnu voditi računa o resursima koje troše.
Širom svijeta se koristi moć ovog pokreta za podizanje svijesti i povećanje sredstava za pristup
obnovljivim izvorima energije, zaštitu životinja i njihovih staništa, izgradnju održivog načina života
i usvajanje mjera za borbu protiv klimatskih promjena u zakonodavstvu i politikama. Tako u subotu
19. ožujka, od 20:30 sati
, sat vremena isključujemo javnu rasvjetu, rasvjetu u korporacijama,
ali i u domovima, kako bismo se pridružili ovoj akciji.

 

U Hrvatskoj se prošle godine u akciju uključilo 56 gradova. Pozivamo vas da se i ove godine odazovete
spomenutoj akciji i na sat vremena ugasite rasvjetu u vašim domovima, tvrtkama, organizacijama i
zajedno sa svim stanovnicima svijeta obilježite Sat za planet Zemlju, koji se ove godine održava u
subotu, 19. ožujka, u 20:30 sati!

 

Više o akciji možete saznati na sljedećoj poveznici:

https://www.earthhour.org/

______________________________________________________________________________________________________

 
Veliki broj prijavljenih projekata u sklopu Prvog poziva programa INTERREG SLO-HR

 

U petak 11. ožujka 2016. godine, zaključen je 1. rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog
poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A SLO – HR 2014-2020.

 

 

Da podsjetimo, Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog
graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i
kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi u programskom području. Prvi poziv na dostavu projektnih
prijedloga bio je objavljen u siječnju ove godine. Europski fond za regionalni razvoj je osigurao
33.087.636,00 EUR za sufinanciranje projekata. Program može sufinancirati samo prihvatljive
troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih
troškova; barem 15% mora se osigurati iz drugih izvora.

 

Prema informacijama objavljenima na službenoj web stranici programa, u okviru prvog roka za dostavu
projektnih prijava zaprimljen je 91 projektni prijedlog.

 

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa barem dva mjeseca
prije definiranog roka. Preciznije, u drugoj polovici 2016. godine se očekuje objava idućeg roka
za dostavu projektnih prijedloga.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za provedbu EU projekata

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu
sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
(u nastavku Fond) za 2016. godinu.

 

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata
na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz
fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

 

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
• pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLP(R)S
• ustanove čiji su osnivači JLP(R)S

 

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 kuna.


Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju
ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.


Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja.


Udjeli u sufinanciranju su:

• 90% za projekt s područja I. skupine JLS
• 80% za projekt s područja II. skupine JLS
• 70% za projekt s područja III. skupine JLS
• 60% za projekt s područja IV.  skupine JLS
• 50% za projekt s područja V. skupine JLS, osim Grada Zagreba.

 

Zahtjevi će se zaprimati od 15.03.2016. do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. g.,
a najkasnije do 15.12.2016.

 

Više možete saznati na sljedećoj poveznici:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

______________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen novi Newsletter Udruge CEZAR

 

Udruga za promicanje energetske učinkovitosti CEZAR objavila je novi Newsletter za ožujak 2016. kojeg
možete pronaći u sekciji NEWSLETTER ili klikom na sljedeću poveznicu:

 

NEWSLETTER – ožujak 2016.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Tjedan EU fondova

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s drugim partnerskim institucijama,
najavilo je informativno-edukativno događanje pod nazivom „Tjedan EU fondova“ koji će se održati od
7. do 11. 03. 2016. u Kongresnom centru Forum Zagreb, na adresi Radnička cesta 50.

 

 

Svrha ovog petodnevnog događanja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti mogućnosti
korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020. i to na
sljedećim područjima: poduzetništvo, poslovna konkurentnost, kulturna baština, en. učinkovitost,
znanost i tehnologija, ruralni razvoj te pomorstvo i ribarstvo.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je nacionalno tijelo odgovorno za koordinaciju
informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI
fondova). Svrha ovakvih događanja je osigurati pravovremenu podršku kapacitetima državne i javne
uprave, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinim organizacijama
i drugim potencijalnim korisnicima u pripremi i prijavi projekata na dostupne natječaje iz ESI fondova.

 

Program i ostale informacije vezane uz događanje možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

PROGRAM

OSTALE INFORMACIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG ADRION – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa Interreg
Adrion, organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem Programa te pripreme za prijavu na prvi poziv.

 

Info dan će se održati 19. veljače 2016. s početkom u 9.30 h u Hotelu International na
adresi Miramarska cesta 24, Zagreb.

 

Broj sudionika na info danu je ograničen te je preporuka da se prijavite što ranije, a najkasnije do
17. veljače 2016.  Prijave su moguće putem sljedećeg linka: PRIJAVNI OBRAZAC.

 

Detaljan raspored predavanja na info danu možete pronaći na sljedećem linku:

AGENDA – NACIONALNI INFO DAN

 

Interreg Adrion je program transnacionalne suradnje čiji je osnovni cilj povećati ekonomsku, socijalnu i
teritorijalnu koheziju jadransko-jonskog područja. Program promiče suradnju i razmjenu iskustava među
partnerima. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 1. veljače do 25. ožujka 2016.

___________________________________________________________________________________________________

 
LIFE 2014.-2020. – Indikativni plan poziva

 

Na službenoj web stranici EU programa LIFE objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive
u 2016. godini.

 

Da podsjetimo, LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE
programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja
okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

 

 

O spomenutom možete više saznati na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Najava informativnih radionica za Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

 

Zbog velikog interesa i broja upita vezanih uz Otvoreni poziv programa, Zajedničko tajništvo organizira
dvije radionice za potencijalne prijavitelje, i to u Rogaškoj Slatini u Sloveniji (17. veljače 2016.) i
Opatiji u Hrvatskoj (22. veljače 2016.).

 

Radionice će obuhvaćati sljedeće teme:

- Prezentacija otvorenog javnog poziva i natječajne dokumentacije,

- Prihvatljivost troškova, informiranje i obavještavanje,

- Elektronički sustav za praćenje – eMS.

 

Prijave na radionice dostupne su na sljedećim linkovima:

Rogaška Slatina – registracija

Opatija – registracija

Više informacija o radionicama

 

Također, objavljene su i prve verzije pitanja potencijalnih prijavitelja koje možete pronaći na sljedećem
linku: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/FAQ_SI-HR_HR.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 20

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 3