ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova JLS-a za 2016. godinu

 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Naputak o postupku sufinanciranja izrade
prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se utvrđuje način,
uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava
iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu
prostornih planova uređenja.

 

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave
dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.


Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija poput indeksa razvijenosti, broj
stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnosti financiranja iz vlastitih sredstava i iz EU fondova te
stupanj izrađenosti plana.

 

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova kao i obrazac za prijavu zahtjeva možete
pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Interreg CENTRAL EUROPE – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv koji je otvoren do 23. lipnja 2016. godine.

 

Radionica će se održati 18. svibnja 2016. s početkom u 10.00h u Green Gold Centru-Forum,
dvorana „RECI“ (Radnička cesta 50, Zagreb).

 

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici:

PRIJAVNI OBRAZAC

_____________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG CENTRAL EUROPE – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

26. travnja 2016. godine otvoren je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa
Interreg Central Europe. Poziv je otvoren s ciljem potpore regionalnoj suradnji između devet europskih
zemalja i rješavanja problema regionalnih izazova u području inovacija, gospodarstva s niskom razinom
ugljičnog dioksida, zaštite okoliša, kulture i transporta.

Program sufinancira nekoliko prioritetnih osi:

• Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe,
• Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske emisije ugljičnog dioksida,
• Prioritetna os 3: Suradnja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa s ciljem održivog razvoja,
• Prioritetna os 4: Suradnja u projektima razvoja transporta,
• Prioritetna os 5: Tehnička pomoć.

 

Za prijavitelje iz Hrvatske stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova.
Budžet za drugi poziv iznosi 90 mil. EUR.

 

Obrazac za prijavu i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2016. god.
putem eMS sustava (https://ems.interreg-central.eu/).

 

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa,
najavljuje nacionalni info dan koji će se održati 18. svibnja 2016., a točno vrijeme i mjesto održavanja
bit će uskoro objavljeno na sljedećoj stranici: https://razvoj.gov.hr/.

 

Više o samom Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama programa:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zatvara se Poziv za energetsku obnovu ustanova za odgoj i obrazovanje (4c1.2.)

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s danom 28. travnja 2016. godine trajno zatvara
Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga trajno se zatvara jer je prijavljeni iznos premašio raspoloživu
alokaciju. Također, otkazuje se informativna radionica najavljena za 27. travanj 2016., kao i daljnje
održavanje informativnih radionica.

_________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen drugi Poziv u sklopu programa Interreg Europe

 

Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa međuregionalne suradnje
INTERREG EUROPE 2014.-2020. Program promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među
partnerima diljem Europske unije te ima za cilj smanjenje postojeće nejednakosti između regija EU u
pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove
specifične prostorne značajke i mogućnosti.

 

 

Poziv je otvoren od 05. travnja do 13. svibnja 2016. godine. Obrazac za prijavu kao i
pripadajuće dokumente potrebno je dostaviti prijenosom dokumenata na web stranicu programa:

http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f.

 

Paket za prijavitelje se može preuzeti s programske web stranice na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 

U svrhu što boljeg upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene
prijave na drugi Poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji sa zajedničkim
tehničkim tajništvom organizira nacionalni info dan. Radionica će se održati 18. travnja 2016.
s početkom u 9.30h u hotelu International (Zagreb)
. Agendu i Prijavnicu na nacionalni
info dan možete pronaći na sljedećim poveznicama:

AGENDA

PRIJAVNICA

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Od 15. travnja 2016. nastavak sufinanciranja en. obnove odgojno-obrazovnih ustanova

 

Krajem ovog tjedna slijedi ponovno zaprimanje projektnih prijedloga po Pilot projektu 'Energetska
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost
odgoja i obrazovanja', ref. oznaka 4c1.2. Naime, kako bi se iscrpila trenutno raspoloživa sredstva,
od 15. travnja 2016. ponovno će se zaprimati projektni prijedlozi za radove na
energetskoj obnovi
, isključivo pod uvjetima jednakim onima prije obustave Poziva. Za ove
je projektne prijedloge na raspolaganju još gotovo 24 milijuna kuna.

 

Više informacija o nastavku održavanja informativnih radionica za Pilot projekt 4c1.2. možete pronaći
na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39511

 

Pilot projekt 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', ref. oznaka
4c1.1. se, temeljem dopisa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od
15. travnja 2016. zatvara
. No, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva, povećat će se iznos
dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv te će se bespovratna sredstva dodijeliti
projektnim prijedlozima koji su pristigli do trenutka stupanja na snagu privremene obustave Poziva,
a nalaze se na rezervnoj listi koja obuhvaća one projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni
bodovni prag. Postupak dodjele za projektne prijedloge s rezervne liste nastavit će se pod uvjetima
koji su jednaki onima u objavljenom Pozivu.

_______________________________________________________________________________________________________

 
Tjedan tamnog neba 2016

 

Astronomski centar Rijeka i ove godine sudjeluje u obilježavanju međunarodne manifestacije Tjedan
tamnog neba prigodnim programom. U periodu od 05. do 09. travnja 2016. godine, u planetariju
će se prikazivati prigodna 10-minutna live prezentacija, a u Velikoj sali Udruga CEZAR će održati
predavanje Ljepota tame – svjetlosno onečišćenje i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. Predavanje
će posjetitelje upoznati sa posljedicama svjetlosnog onečišćenja i načinima kako pridonijeti njegovome
smanjenju.

 

 

U narednome dijelu teksta možete pronaći detaljan program ovogodišnje manifestacije:

- 10-min prigodna live prezentacija u planetariju prije početka redovnog programa,

- utorak, 5. travnja u 19 sati te petak, 8. travnja u 20 sati predavanje Udruge Cezar na temu
svjetlosnog onečišćenja u Velikoj sali – LJEPOTA TAME, ulaz slobodan

 

Tjedan tamnog neba međunarodna je manifestacija koja se u svijetu počela obilježavati 2003. g.,
a cilj joj je potaknuti ljude da cijene ljepotu noćnog neba, podići svijest o negativnim učincima
svjetlosnog onečišćenja, kao i ohrabriti ljude na akciju. Astronomski centar Rijeka u obilježavanju
Tjedna tamnog neba sudjeluje od 2011. godine.

_______________________________________________________________________________________________________

 
Veliki broj prijava projekata na INTERREG ADRION

 

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa transnacionalne suradnje INTERREG
ADRION bio je otvoren od 01. veljače do 25. ožujka 2016. godine (17:00 CET). U okviru četiri specifična
cilja u sklopu spomenutog poziva ukupno je dostavljeno 376 projektnih prijedloga. Najveći
interes bio je za specifični cilj vezan za prirodna i kulturna bogatstva te je za isti prijavljeno 154
projektnih prijedloga.

 

Ukupno je za prvi poziv alocirano 33 milijuna eura, a od strane prijavitelja iz ERDF zemalja (Hrvatska,
Grčka, Italija i Slovenija) traženo je 345 milijuna eura, dok su prijavitelji koji dolaze iz IPA zemalja
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) tražili 68 milijuna eura.

 

Više možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://www.adrioninterreg.eu/

________________________________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Poziv u sklopu programa URBACT III

 

Na službenim stranicama programa objavljen je Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mreža za
provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)“.

 

 

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih
gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Svaku mrežu partnera
čini od 7 do 9 gradova iz najmanje 3 države članice. Tijekom trajanja projekta projektni partneri će
razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata.
Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji
su gradovi identificirali.

 

Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600.000 EUR i 750.000 EUR, a postotak sufinanciranja
EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.

 

Poziv je otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.

 

Na sljedećim poveznicama možete pronaći letak i sve ostale informacije o otvorenom Pozivu:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/Urbact-Flyer-HR-web.pdf

http://urbact.eu/node/6156

______________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 18

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 42