ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Otvoreni pozivi i natječaji Primorsko-goranske županije

 

U proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje
projekata jedinica lokalne samouprave. Posebno ističemo sufinanciranje izrade dokumentacije te
sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka.

 

Županija će sudjelovati u sufinanciranju izrade zatražene dokumentacije te projekata ravnomjernog
razvitka do maksimalno 100% iznosa po prijavljenom zahtjevu/investiciji.

 

Spomenuti Javni pozivi ostaju otvoreni sve do iskorištenja sredstava osiguranih u
Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, a najkasnije do 15. studenog
2017. godine.

 

Svu pripadajuću dokumentaciju za spomenute Javne pozive možete pronaći na mrežnim stranicama
Primorsko-goranske županije na sljedećoj poveznici:

http://www.pgz.hr/natjecaji

______________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Drugi poziv za Interreg MEDITERRANEAN

 

Program prekogranične suradnje Interreg Mediterranean objavio je drugi Poziv na dostavu
projektnih prijedloga
te se pozivaju sve javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama
mediteranskog područja da dostave svoje prijave.

 

Projektni prijedlozi se mogu dostavljati za Prioritetne osi 1, 2 i 3, te su dozvoljene samo dvije vrste
projekata i to oni koji sadržavaju po jedan Modul (M2 testiranje ili M3 kapitalizacija) te „integrirani“
projekti (M1 + M2 + M3).

 

Indikativna alokacija sredstava za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 65 milijuna
eura odnosno 35 milijuna za „integrirane“ projekte, 15 milijuna za testiranje (M2) te
15 milijuna za kapitalizaciju (M3).

 

Poziv je otvoren od 30. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

 

Više informacija možete saznati na službenoj stranici programa:

http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/

______________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Javni poziv za sufinanciranje projekata za razvoj komunalnog gospodarstva

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za raspoređivanje i korištenje
sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu.

 

Sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;

• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom
održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete
i drugih javnih prostora u naseljima;

• nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog
standarda, odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme
za javne površine naselja.

 

Sredstva se odobravaju, odnosno doznačuju isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata
do najviše 450.000,00 kuna po JLS. Iznos sufinanciranja iznosi od 40% do 80%,
ovisno u koju skupinu spada JLS prema indeksu razvijenosti.


Poziv je otvoren do 24. veljače 2017. godine.

 

Više o Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama Ministarstva na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47143

_______________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG EUROPE – Pripreme za Treći poziv

 

Pokrenuta je promotivna kampanja vezana uz Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu
programa INTERREG EUROPE koji će biti otvoren od 01. ožujka do 30. lipnja 2017. godine.

 

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme
potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket uključuje programski priručnik i
obrasce za prijavu te je dostupan na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

 

Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji
mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.

 

Više o spomenutom možete saznati na službenoj stranici programa na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/

______________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG MEDITERRANEAN 2014.-2020. – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa,
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem i ograničenjima Drugog poziva te pripreme za prijavu na isti.

 

Spomenuti info dan će se održati 2. veljače 2017. s početkom u 9:30 h u Hotelu International
na adresi Miramarska 24, Zagreb
.

 

Da podsjetimo, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 30. siječnja 2017.
u 12:00 sati do 31. ožujka 2017. u 12:00 sati
.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN 2014. - 2020. promiče suradnju i
razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje trinaest država mediteranskog područja
kojima će do 2020. godine biti na raspolaganju 265 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing).

 

Prijavni obrazac i detaljan raspored radionice možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/interreg-mediterranean-2014-2020-nacionalni-info-dan

______________________________________________________________________________________________________________________

 
OP KK – objavljen ažurirani godišnji plan Poziva

 

Početkom godine objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga
sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu.

 

Trenutno su naznačeni indikativni datumi objave 38 Poziva.

 

Ažurirani indikativni plan Poziva za 2017. godinu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Indikativni godisnji plan objave Poziva

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Čestit Božić i sretna 2017. godina

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Najavljen Poziv u sklopu programa Interreg MEDITERAN

 

Na službenim stranicama programa prekogranične suradnje Interreg Mediterranean najavljeno je
otvaranje Drugog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga.

 

 

Poziv će biti otvoren od 30. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

 

U sklopu Poziva će se prihvaćati tri vrste projektnih prijedloga: Testiranje (M2), Kapitalizacija (M3)
te Integrirani projekti – M1 + M2 + M3. Uz navedeno, prijavitelji će moći podnijeti prijave samo u
okviru jednog specifičnog cilja.

 

Više o najavljenom Pozivu možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://interreg-med.eu/en/second-call-opening-on-30th-january/

______________________________________________________________________________________________________

 
URBACT III – Otvoren Poziv za dobre prakse

 

U sklopu EU programa URBACT III objavljen je Poziv za dobre prakse koji je otvoren do 31. ožujka
2017. godine.

 

 

Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave
kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u
rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City
(URBACT grad dobre prakse).

 

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena
znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane
strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

 

Više o Pozivu i Programu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://urbact.eu/goodpracticecall

http://urbact.eu/urbact-hrvatska

http://urbact.eu/

 

Također, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je na svojim Internet stranicama objavilo
Smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa
suradnje URBACT III 2014.-2020.
Smjernice daju opći pregled pravne osnove, pravila
izvještavanja, vremenskih okvira te obveza i odgovornosti hrvatskih projektnih partnera koji aktivno
sudjeluju u provedbi projekata u okviru Programa suradnje URBACT III 2014. - 2020.. Smjernice je
izradila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Kontrolno tijelo za programe Europske
teritorijalne suradnje.

 

Spomenuti dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/URBACT_III_Smjernice_troskovi.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 51