ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Otvoren Javni poziv za sufinanciranje projekata za razvoj komunalnog gospodarstva

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za raspoređivanje i korištenje
sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu.

 

Sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;

• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom
održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete
i drugih javnih prostora u naseljima;

• nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog
standarda, odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme
za javne površine naselja.

 

Sredstva se odobravaju, odnosno doznačuju isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata
do najviše 450.000,00 kuna po JLS. Iznos sufinanciranja iznosi od 40% do 80%,
ovisno u koju skupinu spada JLS prema indeksu razvijenosti.


Poziv je otvoren do 24. veljače 2017. godine.

 

Više o Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama Ministarstva na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47143

_______________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG EUROPE – Pripreme za Treći poziv

 

Pokrenuta je promotivna kampanja vezana uz Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu
programa INTERREG EUROPE koji će biti otvoren od 01. ožujka do 30. lipnja 2017. godine.

 

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme
potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket uključuje programski priručnik i
obrasce za prijavu te je dostupan na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

 

Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji
mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.

 

Više o spomenutom možete saznati na službenoj stranici programa na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/

______________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG MEDITERRANEAN 2014.-2020. – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa,
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem i ograničenjima Drugog poziva te pripreme za prijavu na isti.

 

Spomenuti info dan će se održati 2. veljače 2017. s početkom u 9:30 h u Hotelu International
na adresi Miramarska 24, Zagreb
.

 

Da podsjetimo, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 30. siječnja 2017.
u 12:00 sati do 31. ožujka 2017. u 12:00 sati
.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN 2014. - 2020. promiče suradnju i
razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje trinaest država mediteranskog područja
kojima će do 2020. godine biti na raspolaganju 265 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing).

 

Prijavni obrazac i detaljan raspored radionice možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/interreg-mediterranean-2014-2020-nacionalni-info-dan

______________________________________________________________________________________________________________________

 
OP KK – objavljen ažurirani godišnji plan Poziva

 

Početkom godine objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga
sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu.

 

Trenutno su naznačeni indikativni datumi objave 38 Poziva.

 

Ažurirani indikativni plan Poziva za 2017. godinu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Indikativni godisnji plan objave Poziva

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Čestit Božić i sretna 2017. godina

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Najavljen Poziv u sklopu programa Interreg MEDITERAN

 

Na službenim stranicama programa prekogranične suradnje Interreg Mediterranean najavljeno je
otvaranje Drugog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga.

 

 

Poziv će biti otvoren od 30. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

 

U sklopu Poziva će se prihvaćati tri vrste projektnih prijedloga: Testiranje (M2), Kapitalizacija (M3)
te Integrirani projekti – M1 + M2 + M3. Uz navedeno, prijavitelji će moći podnijeti prijave samo u
okviru jednog specifičnog cilja.

 

Više o najavljenom Pozivu možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://interreg-med.eu/en/second-call-opening-on-30th-january/

______________________________________________________________________________________________________

 
URBACT III – Otvoren Poziv za dobre prakse

 

U sklopu EU programa URBACT III objavljen je Poziv za dobre prakse koji je otvoren do 31. ožujka
2017. godine.

 

 

Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave
kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u
rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City
(URBACT grad dobre prakse).

 

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena
znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane
strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

 

Više o Pozivu i Programu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://urbact.eu/goodpracticecall

http://urbact.eu/urbact-hrvatska

http://urbact.eu/

 

Također, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je na svojim Internet stranicama objavilo
Smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa
suradnje URBACT III 2014.-2020.
Smjernice daju opći pregled pravne osnove, pravila
izvještavanja, vremenskih okvira te obveza i odgovornosti hrvatskih projektnih partnera koji aktivno
sudjeluju u provedbi projekata u okviru Programa suradnje URBACT III 2014. - 2020.. Smjernice je
izradila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Kontrolno tijelo za programe Europske
teritorijalne suradnje.

 

Spomenuti dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/URBACT_III_Smjernice_troskovi.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Interreg Europe – Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga

 

Na službenoj internet stranici programa Interreg Europe objavljen je datum otvaranja trećeg Poziva
na dostavu projektnih prijedloga. Otvaranje Poziva je zakazano za 1. ožujak 2017. godine, a prijave
će se zaprimati do 30. lipnja 2017. godine. Detalji o pozivu će biti naknadno objavljeni na službenim
stranicama i to u siječnju 2017. godine.

Da podsjetimo, program Interreg Europe je pokrenut s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju
2014.-2020. Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna eura
za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.

 

Više o programu i pozivu možete pročitati na sljedećim poveznicama:

http://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/343/third-call-opens-in-march/

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Energetska obnova odgojno-obrazovnih ustanova

 

22. studenog 2016. godine otvoren je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja
i obrazovanja'.

 

 

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati
smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

 

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava
postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši
10.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u
modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi
privremeni poziv od 90 kalendarskih dana od dana objave (20.02.2017.).

 

Više o Pozivu možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42955

___________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 20

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 7