ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Novi financijski instrumenti iz programa LIFE

 

Od strane povjerenika Europske komisije odobrena su dva nova financijska instrumenta koja će se
financirati sredstvima iz programa LIFE, a tiču se zaštite okoliša.

 

Prvi instrument naziva se Instrument privatnog financiranja energetske učinkovitosti
i njegov je cilj rješavanje problema ograničenog pristupa kreditiranju projekata energetske
učinkovitosti. Kombinirati će financiranje od strane Europske investicijske banke (EIB) preko
njezinih posredničkih banaka i u obliku tehničke pomoći kako bi ojačali kapaciteti financijskih
posrednika. Korisnici instrumenta će biti mali i srednji poduzetnici, privatne osobe, jedinice
lokalne samouprave i druga tijela javnog sektora. Iznos sredstava koji će se dodjeljivati kretati
će se između 40.000 i 5 milijuna eura.

 

Drugi instrument je Instrument financiranja prirodnim kapitalom kojim će se osigurati
sredstva za ulaganja u projekte kojima se promiče očuvanje prirodnih dobara, uključujući i
prilagodbu klimatskim promjenama. Korisnici sredstava ovog instrumenta biti će javni i privatni
subjekti, uključujući tijela javne vlasti, vlasnike zemljišta i poslovne subjekte. Vrijednost
financiranih projekata kretati će se između 5 i 15 milijuna eura.

 

Više o programu LIFE možete saznati klikom na sljedeće linkove:

Program LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/

_______________________________________________________________________________________________________________

 
Novi Javni pozivi i natječaji Fonda u sektoru energetike i zašite okoliša

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim web stranicama: www.fzoeu.hr/natječaji
objavio Javne pozive i natječaje na području energetike i zaštite okoliša.

 

Od spomenutih poziva i natječaja ističemo Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih,
istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

 

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Javnom pozivu, između ostalih, mogu ostvariti i
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Sredstva pomoći Fonda po ovom Javnom pozivu dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. godine,
odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava
po ovom Javnom pozivu, ovisno o tome koji uvjet
prije nastupi. Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi
najviše do 100.000,00 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.
Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Javni poziv nije ograničen.

 

Tekst Javnog poziva možete pronaći na sljedećem linku:

Javni poziv

_____________________________________________________________________________________________________________

 
FZOEU – Godišnji program za 2015. godinu

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 02. siječnja 2015. godine na svojim Internet
stranicama (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp) objavio Godišnji program raspisivanja javnih poziva i
natječaja u 2015. godini.

 

Tijekom godine očekuju se javni pozivi i natječaji iz sektora energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.
Posebno ističemo javne pozive vezane uz sufinanciranje energetskih pregleda sustava javne rasvjete,
izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete,
te projekata rekonstrukcije/izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete.

 

Spomenuti program možete preuzeti klikom na:

 

FZOEU – Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. godini

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Čestit Božić i sretna Nova godina!

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja EnU i korištenja OIE

 

Ministarstvo gospodarstva je na svojim internet stranicama objavilo Javni poziv sa svrhom dodjele
bespovratnih sredstava potrebnih za razvoj energetskog sustava kroz povećanje energetske
učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave.

 

Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovog Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva
gospodarstva i to u iznosu 3.000.000,00 kuna. Najveći iznos bespovratnih sredstava može
biti 200.000,00 kuna.
Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.

 

U okviru ovog Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti
najviše dvije pomoći.


Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i traje
do iskorištenja sredstava
.

 

U nastavku možete pronaći tekst i prijavni obrazac Javnog poziva.

Javni poziv

Prijavni obrazac

________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade planskih dokumenata EnU

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN. br. 144 – Oglasni dio od 05. prosinca 2014.) Javni poziv za neposredno sufinanciranje
izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim
strateškim dokumentima.

 

Više informacija o spomenutom Pozivu možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

Predmet sufinanciranja su:

•  Planovi u skladu sa člankom 11. i člankom 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti,
•  Akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum
gradonačelnika

 

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

 

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 70.000 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni poziv.
Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za
2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu, a iznosi 3.000.000,00 kuna.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do
iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U nastavku možete pronaći Tekst Javnog poziva.

Javni poziv

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Izglasan Zakon o energetskoj učinkovitosti

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine donio odluku o proglašenju Zakona
o energetskoj učinkovitosti. Ovim se zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije,
donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje
energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere i obveze energetske učinkovitosti, obveze
regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog i distribucijskog sustava, operatora
tržišta energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode. Posebna pažnja
dana je djelatnosti energetske usluge, utvrđivanju ušteda energije te pravima potrošača u primjeni
mjera energetske učinkovitosti.


Spomenuti Zakon objavljen je 29. listopada 2014. godine  u Narodnim novinama – službeni dio
br. 127/14 te stupa na snagu 6. studenog 2014. godine. Danom stupanja na snagu ovog novog
Zakona prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
(NN br.152/08, 55/12, 153/13 i 14/14).

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti možete pronaći klikom na sljedeći link:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Natječaj Zagrebačke banke - "Moja zelena zona"

 

Zagrebačka banka u suradnji s partnerima - Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne
Hrvatske, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskim poslovnim savjetom za
održivi razvoj i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju objavljuje natječaj za dodjelu financijske
potpore „Moja zelena zona“.

 

Više informacija o Natječaju možete saznati klikom na sljedeći link:

http://www.mojzabastart.hr/home/zs/moja-zelena-zona

 

Predmet natječaja je dodjela financijskih potpora najboljim projektima u području novih i
inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, energetske učinkovitosti, iskorištavanja
obnovljivih izvora energije, održive gradnje, proizvodnje zdrave hrane te istraživačkih i
obrazovnih djelatnosti vezanih uz zelene i energetski održive projekte.

 

Prijaviti se mogu:
•    obrtnici
•    male i srednje tvrtke do 15 mil. kuna godišnjih prihoda
•    udruge
•    poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva
•    znanstvene i školske ustanove
•    jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave (općine, gradovi, županije)
•    zadruge hrvatskih branitelja
•    fizičke osobe

 

Dodjeljuje se 100.000 kn za tri najbolja projekta prema odabiru stručne komisije i 33.000 kn
za jedan najbolji projekt prema glasovima javnosti.

Prijave na spomenuti natječaj traju do 1. prosinca 2014. godine.

 

U nastavku možete pronaći tekst Natječaja:

Natječaj "Moja zelena zona"

______________________________________________________________________________________________________________

 
Nova energetska politika EU

 

Vijeće Europske Unije u listopadu je prihvatilo prijedlog Komisije o novom paketu energetsko
klimatskih mjera. Njime se očekuje smanjenje emisija stakleničkih plinova za barem 40%, povećanje
udjela obnovljivih izvora energije na 27% te povećanje ušteda energije za 27% do 2030. godine, a
u odnosu na stanje koje je bilo 1990.

 

 

Cilj mjera je osigurati konkurentan i siguran europski energetski sustav do 2030. godine koji će se i
dalje temeljiti na integraciji tržišta, diversifikaciji opskrbe, pojačanom tržišnom natjecanju, razvoju
domaćih izvora energije te pružanju podrške istraživanjima, razvoju i inovacijama. Jedan od načina
postizanja tog cilja predložen novim paketom su novi uvjeti upravljanja temeljeni na nacionalnim
planovima za konkurentnu, sigurnu i održivu energiju. Planove će pripremiti države članice na temelju
zajedničkog pristupa, čime će se povećati sigurnost ulagača i transparentnost te će se pojačati
dosljednost, usklađenost EU-a i nadzor.

 

Prvi i aktualni paket energetsko – klimatskih mjera, na snazi od 2009. godine, poznat je pod imenom
“20-20-20”. Njime su definirana tri cilja koja treba ispuniti do 2020; smanjenje emisije stakleničkih
plinova za 20%, povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20% te smanjenje potrošnje energije
za 20%.

________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>

Stranica 1 od 8

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 5