ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Javni poziv Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja EnU i korištenja OIE

 

Ministarstvo gospodarstva je na svojim internet stranicama objavilo Javni poziv sa svrhom dodjele
bespovratnih sredstava potrebnih za razvoj energetskog sustava kroz povećanje energetske
učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave.

 

Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovog Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva
gospodarstva i to u iznosu 3.000.000,00 kuna. Najveći iznos bespovratnih sredstava može
biti 200.000,00 kuna.
Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.

 

U okviru ovog Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti
najviše dvije pomoći.


Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i traje
do iskorištenja sredstava
.

 

U nastavku možete pronaći tekst i prijavni obrazac Javnog poziva.

Javni poziv

Prijavni obrazac

________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade planskih dokumenata EnU

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN. br. 144 – Oglasni dio od 05. prosinca 2014.) Javni poziv za neposredno sufinanciranje
izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim
strateškim dokumentima.

 

Više informacija o spomenutom Pozivu možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

Predmet sufinanciranja su:

•  Planovi u skladu sa člankom 11. i člankom 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti,
•  Akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum
gradonačelnika

 

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

 

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 70.000 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni poziv.
Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za
2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu, a iznosi 3.000.000,00 kuna.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do
iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U nastavku možete pronaći Tekst Javnog poziva.

Javni poziv

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Izglasan Zakon o energetskoj učinkovitosti

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine donio odluku o proglašenju Zakona
o energetskoj učinkovitosti. Ovim se zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije,
donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje
energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere i obveze energetske učinkovitosti, obveze
regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog i distribucijskog sustava, operatora
tržišta energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode. Posebna pažnja
dana je djelatnosti energetske usluge, utvrđivanju ušteda energije te pravima potrošača u primjeni
mjera energetske učinkovitosti.


Spomenuti Zakon objavljen je 29. listopada 2014. godine  u Narodnim novinama – službeni dio
br. 127/14 te stupa na snagu 6. studenog 2014. godine. Danom stupanja na snagu ovog novog
Zakona prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
(NN br.152/08, 55/12, 153/13 i 14/14).

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti možete pronaći klikom na sljedeći link:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Natječaj Zagrebačke banke - "Moja zelena zona"

 

Zagrebačka banka u suradnji s partnerima - Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne
Hrvatske, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskim poslovnim savjetom za
održivi razvoj i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju objavljuje natječaj za dodjelu financijske
potpore „Moja zelena zona“.

 

Više informacija o Natječaju možete saznati klikom na sljedeći link:

http://www.mojzabastart.hr/home/zs/moja-zelena-zona

 

Predmet natječaja je dodjela financijskih potpora najboljim projektima u području novih i
inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, energetske učinkovitosti, iskorištavanja
obnovljivih izvora energije, održive gradnje, proizvodnje zdrave hrane te istraživačkih i
obrazovnih djelatnosti vezanih uz zelene i energetski održive projekte.

 

Prijaviti se mogu:
•    obrtnici
•    male i srednje tvrtke do 15 mil. kuna godišnjih prihoda
•    udruge
•    poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva
•    znanstvene i školske ustanove
•    jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave (općine, gradovi, županije)
•    zadruge hrvatskih branitelja
•    fizičke osobe

 

Dodjeljuje se 100.000 kn za tri najbolja projekta prema odabiru stručne komisije i 33.000 kn
za jedan najbolji projekt prema glasovima javnosti.

Prijave na spomenuti natječaj traju do 1. prosinca 2014. godine.

 

U nastavku možete pronaći tekst Natječaja:

Natječaj "Moja zelena zona"

______________________________________________________________________________________________________________

 
Nova energetska politika EU

 

Vijeće Europske Unije u listopadu je prihvatilo prijedlog Komisije o novom paketu energetsko
klimatskih mjera. Njime se očekuje smanjenje emisija stakleničkih plinova za barem 40%, povećanje
udjela obnovljivih izvora energije na 27% te povećanje ušteda energije za 27% do 2030. godine, a
u odnosu na stanje koje je bilo 1990.

 

 

Cilj mjera je osigurati konkurentan i siguran europski energetski sustav do 2030. godine koji će se i
dalje temeljiti na integraciji tržišta, diversifikaciji opskrbe, pojačanom tržišnom natjecanju, razvoju
domaćih izvora energije te pružanju podrške istraživanjima, razvoju i inovacijama. Jedan od načina
postizanja tog cilja predložen novim paketom su novi uvjeti upravljanja temeljeni na nacionalnim
planovima za konkurentnu, sigurnu i održivu energiju. Planove će pripremiti države članice na temelju
zajedničkog pristupa, čime će se povećati sigurnost ulagača i transparentnost te će se pojačati
dosljednost, usklađenost EU-a i nadzor.

 

Prvi i aktualni paket energetsko – klimatskih mjera, na snazi od 2009. godine, poznat je pod imenom
“20-20-20”. Njime su definirana tri cilja koja treba ispuniti do 2020; smanjenje emisije stakleničkih
plinova za 20%, povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20% te smanjenje potrošnje energije
za 20%.

________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen Javni natječaj Fonda za sufinanciranje projekata OIE

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN. br. 118 – Oglasni dio) Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda za sufinanciranje
projekata obnovljivih izvora energije.

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata OIE za suproizvodnju
(trigeneracija i kogeneracija), proizvodnju električne i toplinske/rashladne energije te čvrstih
biogoriva. Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim
kućama i višestambenim zgradama.


Više informacija o spomenutom Natječaju možete saznati klikom na sljedeći link:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne  područne
(regionalne) samouprave (JLP(R)S)
, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i
JLP(R)S proračuna, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

 

Sredstva Fonda za provedbu ovog Natječaja utvrđena su Financijskim planom Fonda za 2014. i
projekcijom za 2015. i 2016. godinu i iznose 15.000.000,00 kn. Fond dodjeljuje do 1.400.000,00 kn
po ponudi
, a postotak sufinanciranja ovisi o vrsti projekta kao i o skupini kojoj pripada pojedina JLS
(prema vrijednosti indeksa razvijenosti). Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

 

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je 30. studeni 2014. godine.

 

U nastavku možete pronaći tekst Javnog natječaja.

Javni natječaj

_________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje razvojnih studija

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim Internet stranicama Javni poziv
za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti
u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Više informacija o spomenutom Pozivu možete saznati klikom na sljedeći link:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

Pravo na sredstva po ovom Pozivu mogu ostvariti:
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S
• trgovačka društva
• fizičke osobe (obrtnici) i
• organizacije civilnog društva (udruge)

 

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Pozivu utvrđen je Financijskim planom Fonda za 2014. i
projekcijom za 2015. i 2016. godinu te iznosi 2.000.000,00 kn. Fond dodjeljuje do 200.000,00 kn
po aktivnosti
, a postotak sufinanciranja ovisi o vrsti aktivnosti kao i o skupini kojoj pripada
pojedina JLS (prema vrijednosti indeksa razvijenosti). Ponude se mogu dostaviti za najviše dvije
aktivnosti, izdvojeno za svaku.

 

Rok za dostavu ponuda na Poziv je 31. prosinac 2014. godine, odnosno objavom na
internetskoj stranici Fonda da su raspoloživa sredstva Fonda za Poziv iskorištena.

 

U nastavku možete pronaći tekst Javnog poziva.

Javni poziv

_____________________________________________________________________________________________________________

 
CER - Centar energetskih rješenja

 

U zagrebačkom Westgate Shopping Cityju 01.07.2014. svečano je otvoren Centar energetskih
rješenja (CER) Zagreb, u kojem će kućanstva i tvrtke biti u prilici pronaći najbolja rješenja
za energetsku sanaciju objekata.

 

Počasni gost na svečanom otvorenju, dr. Stanislav Raščan, generalni direktor za gospodarsku
diplomaciju pri Ministarstvu vanjskih poslova je u svom govoru naglasio da je CER rezultat
uspješne suradnje slovenskih i hrvatskih poduzeća i gospodarske diplomacije obje države. Razmjena
među državama raste, kako u trgovini tako i u investicijama, te je zbog toga siguran da će CER
biti priča o uspjehu. Predsjednik gospodarsko interesnog udruženja (GIZ) CER, mag. Rok Vodnik je
dodao da je prvi CER, koji je svoja vrata otvorio prije dvije godine u Ljubljani, nastao kao odgovor
na zahtjevne ekonomske i društvene uvjete koji nas primoravaju da štedimo i da se odgovornije
ponašamo prema prirodnim resursima. Štednja energije, zdrav i udoban život, briga za životnu sredinu
i kvalitetna ponuda po sistemu „ključ u ruke“ bili su polazište za osnivanje prvog centra ove vrste
u Sloveniji.

 

Za galeriju slika kliknite na gornju fotografiju

 

U CER-u Zagreb su udruženi: energetsko društvo Petrol, proizvođač izolacija Knauf Insulation,
proizvođač stolarije i energetski štedljivih kuća Jelovica, proizvođač prozora Mik i proizvođač
rasvjete za unutarnje i vanjske objekte Sloluks. Cilj tvrtki udruženih u CER je kupcima ponuditi
više od onoga što im nude pojedinačne tvrtke, dakle, ne samo pojedinačne proizvode već i
sveobuhvatna rješenja koja su prilagođena specifičnim potrebama svakog kupca.

 

Misija CER-a nije samo savjetovanje i prodaja, već i organizacija edukativnih događanja koji su
povezani s energetikom. Prvo takvo događanje organizirano je po završetku ceremonije otvorenja.
U otvorenoj panel diskusiji sudjelovali su predstavnici energetskog sektora te stručnjaci iz
relevantnih hrvatskih institucija. Cilj okruglog stola bio je prezentirati rad CER-a, čije je
djelovanje usmjereno prema stručnoj provedbi energetske obnove s ciljem osiguranja uštede energije
i smanjenjem troškova korisnika, predstaviti dosadašnja iskustva Hrvatske u pogledu energetske
obnove kao i načine na koje se građani mogu informirati o mogućnostima subvencija.

_______________________________________________________________________________________________

 
Objavljen Javni poziv FZOEU za sufinanciranje projekata javne rasvjete

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 67 od 02.06.2014. – oglasni dio) objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje
provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.

 

Više informacija o navedenom pozivu možete saznati klikom na sljedeći link:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

Fond će sredstva pomoći dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kn po ponudi. Ukupni iznos sredstava
Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 kn.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do
iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.


Tekst Javnog poziva kao i Upute ponuditeljima možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

Javni poziv

Upute ponuditeljima

_________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 » > Kraj >>

Stranica 1 od 7

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 1